Sewaan dewan bergantung pada masa pelanggan. Kebiasaanya dewan akan dibuka pada 8am – 12am.