Di atas budi bicara yang baik, ya boleh. Cik boleh mendapat balik wang pendahuluan tersebut.