Lauk-pauk akan dihidangkan bermula pukul 10.30am dan ke atas. Kebiasaannya semua lauk-pauk akan selesai dihidangkan pada pukul 11.30am.